Cienījamās dāmas un godātie kungi,

Saules enerģijas asociācija (SEA) ir rūpīgi izvērtējusi Ekonomikas ministrijas 2013. gada 7. jūnija viedokli par neto uzskaites principiem. Vispirms gribu uzsvērt, ka SEA iestājas vienīgi par neto uzskaites piemērošanu gala tarifam (ne tikai elektroenerģijas komponentei). Pretējā gadījumā neto uzskaite diez vai tiks izmantota, jo tāds atbalsts praktiski ir nulles atbalsts. Citu priekšlikumu mums nav.

Jūsu e-pastā mūsu priekšlikums nav analizēts, arī Jūsu veiktie aprēķini neatbilst reālai situācijai. Tāpēc gribu vēlreiz izskaidrot mūsu viedokli un komentēt Jūsu vēstuli.

Esošā redakcija:
(3) Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu piemēro tikai norēķiniem par mājsaimniecības lietotāja izlietoto elektroenerģiju, bet nepiemēro norēķiniem par saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem maksājumiem.

SEA priekšlikums trešajam punktam:
(3) Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu piemēro norēķiniem par elektroenerģijas lietotāja izlietoto elektroenerģiju un saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem maksājumiem kopējās patērētās elektroenerģijas apjomā. Pārražojums (starpība starp gada ražojumu un gada patēriņu) kā kompensācija tiek nodots Sadales tīklam.

Ieguvumi:
– neto uzskaites pielietošana gala tarifam ir vismaz kaut kāds atbalsts, ja kompensē tikai elektroenerģijas komponentu, tad nekāda atbalsta nav;
– pārražojums ir kompensācija par sadales pakalpojumiem;
– šādā veidā lietotājs tiks motivēts veidot sistēmas, orientējoties galvenokārt uz pašpatēriņu (neveidosies tehniski nepamatotas pārmērības);
– ir cerības uz vienmērīgu, pakāpenisku un harmonisku attīstību (tā nenotiks lavīnveidīgi).

Komentāri Jūsu aprēķinātam scenārijam:
– aprēķinātais scenārijs par skaitlisko mikroģeneratoru pieaugumu ir pārāk straujš un nereāls, jo Latvijā pašlaik varētu uzstādīt apmēram 300 mikroģeneratorus gadā, un tas jau ir optimistiski. 5000-10 000 gab./gadā ir pārspīlēts skaitlis. Tādējādi Jūsu veiktie aprēķini ir jākoriģē.;
– par tīklu situāciju Vācijā. Šāds drauds Latvijā nepastāv, jo tādas jaudas (virs 30 GW) Latvijā nav nepieciešamas. Turklāt minētā problēma Vācijā vairāk nav aktuāla. Jaunos tīklu ievadinvertorus pēc nepieciešamības automātiski var regulēt, tāpēc nepastāv drauds tīklam. Arī tehnoloģijas attīstās un katru gadu ienāk jauni risinājumi;
– cilvēki, kuri uzsāk ražot elektrību pašpatēriņam no AER, dabīgā veidā neienes peļņu Sadales tīklam, tāpat kā cilvēki, kuri izmanto apgaismojumam tikai diožu spuldzes samazina no ST saņemtās kilovatstundas ievērojami. Tā ir parasta konkurences parādība. Tas ir nenovēršami. Kompensāciju ST par zaudētām kilovatstundām var arī uzskatīt par subsīdijām.

Ar cieņu

Aleksandrs Bērziņš

Saules enerģijas asociācijas valdes priekšsēdētājs