Jaunumi par elektroenerģijas NETO norēķinu sistēmu saules enerģijas nodošanai kopējā elektrotīklā

Kas ir “Elektroenerģijas neto norēķinu sistēma”?

Elektroenerģijas neto norēķinu sistēma ir maksājumu kārtība par patērēto elektroenerģiju, kuras ietvaros sadales sistēmas operators veic ieskaitu par fiziskas vai juridiskas personas izlietoto elektroenerģiju un fiziskas vai juridiskas personas saražoto (ar saules baterijām) elektroenerģiju, kas nodota sadales sistēmas operatora tīklā. Ja saskaņā ar aprēķinu par patērēto un saražoto elektroenerģijas apjomu fiziska vai juridiska persona elektroenerģijas sadales sistēmas operatora tīklā ir nodevis vairāk elektroenerģijas nekā izlietojis, attiecīgo elektroenerģijas apjomu ieskaita nākamajā patērētās elektroenerģijas norēķinu periodā.

Pieņemtais elektroenerģijas neto likums nosaka, ka neto uzskaite attiecas uz maksu par elektroenerģiju, bet neattiecas uz obligātā iepirkuma komponenti (OIK) un sadales tīkla pakalpojumiem. 

 

Kādi ir jaunumi NETO sakarā?