Saules enerģijas potenciāls

 

saules baterijas

Vai Latvijā saules baterijas uzstādīt ir lietderīgi?

Elektrības ražošanai tiek izmantota saules radiācija, nevis siltums, tāpēc, neatkarīgi no gaisa temperatūras, saules baterijas darbojas pat mākoņainā vai lietainā laikā, kā arī saulainajās ziemas dienās, kad āra temperatūra ir pat -20C!

Latvijas apstākļos ar 1kW lielu saules bateriju sistēmu ir iespējams saražot vidēji 900-1000kWh enerģijas gadā.

 

Piemērs (augšā) –  Sinergo saules bateriju 1kW sistēma, kura atrodas uz mūsu ofisa jumta, 2013. gada jūnijā saražoja 140 kWh, jeb vidēji 4,7 kWh dienā. 5kW sistēma attiecīgi būtu saražojusi 700kWh! Šīs sistēmas darbību varat vērot šeit!

 


Avots: SolarGIS

Kā redzams augstāk norādītajā saules izstarojuma kartē, Latvijā saules enerģijas potenciāls ir līdzīgs kā Vācijā un Anglijā, kur saules baterijas tiek izmantotas jau ļoti sen un plašā skaitā. Līdz 30/06/2013 Vācijā ir uzstādītas saules baterijas ar kopējo jaudu 34,24 GW jeb 34’240’000 kW. Salīdzinoši Latvijā – tikai 668kW, kas sastāda tikai 0,002% no Vācijā uzstādītās saules bateriju jaudas!

 

Cik efektīvi saules baterijas darbojas ziemas mēnešos?

Lielākā atdeve saules baterijām ir no marta līdz septembrim. Atlikušajos – rudens, pavasara un  ziemas mēnešos tiek saražoti 10% no kopējā gadā saražotās elektroenerģijas. No novembra līdz martam saules enerģijas potenciāls ir ļoti minimāls un nevar nodrošināt nepārtrauktu elektroenerģijas padevi bez papildus enerģijas avota, kā piemēram dīzeļa ģeneratora. Ar saules baterijām nav arī iespējams nodrošināt apkures atbalstu ziemas tumšajos mēnešos.

 

Cik daudz vietas aizņem un cik daudz enerģijas saražo 1kW līdz 17kW lielas saules bateriju sistēmas?

Mājsaimniecībām vispiemērotākās ir 3-5kW jaudas saules baterijas, turklāt uzņēmumiem ar lielāku elektroenerģijas patēriņu dienas laikā, piemērotākas ir virs 10kW lielas elektrostacijas.

Piemēram, 3kW sistēma sastāv no 12 saules paneļiem ar kopējo platību 20,2kvm. Ja paneļus izvietosiet trīs rindās vertikāli, tad tie aizņems 4m platumā * 5m augstumā. Šāda sistēma gadā saražos 2900kWh, bet, piemēram, jūnijā – ap 400kWh, kas ir pietiekami lai nodrošinātu ar elektroenerģiju nelielu ģimenes māju.

 

Cik jaudīga elektrostacija man ir nepieciešama?

Pašreiz, saules bateriju uzstādīšana jāplāno tā, lai saražoto enerģiju būtu iespējams pēc iespējas vairāk novirzīt pašpatēriņam un mazāk – Latvenergo tīklam.

Juridiskām personām ir iespēja pasūtīt AS “Sadales tīkli” atskaiti par uzņēmuma “iksstundu patēriņu datiem”, kas sniedz detalizētu informāciju par patērēto elektroenerģiju pa stundām pēdējos 12 mēnešos. Ņemot vērā šos datus, mēs precīzi varam aprēķināt, cik liela saules elektrostacija Jums ir nepieciešama, lai visa saražotā enerģija tiktu izmantota pašpatēriņam.

Lai aprēķinātu nepieciešamo saules bateriju jaudu mājsaimniecībai, Jums ir jāzin vidējais elektroenerģijas patēriņš vasaras mēnešos. Ja ,piemēram, vidējais elektroenerģijas patēriņš vasarā ir 500kWh mēnesī, tad ņemot vērā to, ka 1kW sistēma vasarā saražo ap 130kWh, jums ir nepieciešama 3,8kW  (500/130=3,8) liela saules elektrostacija.